DubbelDoel Natuurlijk

DubbelDoel Natuurlijk

Fokdoelen en runderrassen voor natuurinclusieve kringlooplandbouw. Er is steeds meer aandacht voor kringlooplandbouw en natuurinclusieve veehouderij, zo ook in de rundveesector. Een belangrijke vraag hierbij is: Welke eigenschappen van koeien en welke rassen passen bij deze natuurinclusieve bedrijfssystemen?

Het project