Partners

Partners

Er zijn verschillende partners betrokken bij het project ‘DubbelDoel Natuurlijk’. Uiteraard is Stichting Zeldzame Huisdierrassen – als aanvrager van het project – een van de partners, maar ook vanuit de rasorganisaties en erkende stamboeken van de Nederlandse dubbeldoel runderrassen is er veel motivatie en interesse in de mogelijke resultaten van dit onderzoeksproject. En natuurlijk is het een Publiek-Private Samenwerking (PPS-project) en is ook het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit erbij betrokken als financier.
Meer lezen over de partners?