Het project

Welke kenmerken en eigenschappen van koeien (fokdoel) zijn essentieel in een natuurinclusieve kringlooplandbouw? En welke runderrassen zijn hiervoor het meest geschikt of hebben toegevoegde waarde? Met dit onderzoeksproject DubbelDoel Natuurlijk willen wij antwoorden geven op deze vragen.

Samen met natuurinclusieve melkveehouders met een grote variatie aan runderrassen en uit verschillende regio’s uit het land en gaan wij aan de slag. Op melkveebedrijven met een duurzame bedrijfsvoering willen wij de onderlinge relaties tussen bedrijfskenmerken, rundveeras, dierprestaties, biodiversiteit en verdienmodellen boven tafel halen. Deze informatie draagt bij in fokdoeldiscussies met deze veehouders over de essentiële dierkenmerken voor natuurinclusieve kringlooplandbouw.

Onderzoeksvragen

Welke fokdoelen en runderrassen passen bij (de ontwikkeling naar) natuurinclusieve kringlooplandbouw, en wat is de (toegevoegde) waarde van de Nederlandse dubbeldoel rundveerassen in natuurinclusieve kringlooplandbouw?

De deelvragen in fase 1 van het onderzoek:

  • In welke regio’s en op welk type bedrijven komen de Nederlandse dubbeldoelrassen voor?
  • Welke verbanden kunnen er gelegd worden tussen de gebruikte rassen, productieniveau, dierkenmerken en bedrijfskenmerken?

De deelvragen in fase 2 van het onderzoek:

  • Hoe hangen raskeuze en dierkenmerken samen met technische en economische bedrijfsresultaten, en met indicatoren voor biodiversiteit en natuurinclusieve kringlooplandbouw?
  • Welke (unieke) dierkenmerken zijn aanwezig binnen de Nederlands dubbeldoel runderrassen en wat is de waarde van deze rassen voor natuurinclusieve en circulaire bedrijfssystemen?

Onderzoeksopzet

In de eerste fase van het onderzoek wordt gekeken waar in Nederland en op welk type bedrijven de Nederlandse dubbeldoelrassen voorkomen. Hiervoor worden bestaande gegevens uit verschillende nationale databases geanalyseerd.

In de tweede fase van het onderzoek wordt dieper ingegaan op de onderliggende verbanden tussen kenmerken en prestaties van de koeien (bijv. productie en gezondheid), de bedrijfsvoering en bedrijfskarakteristieken (bijv. veebezetting en grondsoort) en bedrijfsdoelen gericht op de biodiversiteit, circulariteit en omgeving. Diergezondheidsaspecten, zoals veeartskosten, uitval, klauw- en uiergezondheid worden vergeleken met productieniveau en efficiëntie van de bedrijfsvoering.

Tijdens discussie- en studiemiddagen zal met veehouders worden gesproken over fokdoelen in het licht van de ontwikkeling naar natuurinclusieve kringlooplandbouw.

 

Welke kenmerken en eigenschappen van koeien (fokdoel) zijn essentieel in een natuurinclusieve kringlooplandbouw? En welke runderrassen zijn hiervoor het meest geschikt of hebben toegevoegde waarde? Met dit onderzoeksproject DubbelDoel Natuurlijk willen wij antwoorden geven op deze vragen.

Samen met natuurinclusieve melkveehouders met een grote variatie aan runderrassen en uit verschillende regio’s uit het land en willen wij aan de slag. Op melkveebedrijven met een duurzame bedrijfsvoering willen wij de onderlinge relaties tussen bedrijfskenmerken, rundveeras, dierprestaties, biodiversiteit en verdienmodellen boven tafel halen. Deze informatie draagt bij in fokdoeldiscussies met deze veehouders over de essentiële dierkenmerken voor natuurinclusieve kringlooplandbouw.

Onderzoeksvragen

Welke fokdoelen en runderrassen passen bij (de ontwikkeling naar) natuurinclusieve kringlooplandbouw, en wat is de (toegevoegde) waarde van de Nederlandse dubbeldoel rundveerassen in natuurinclusieve kringlooplandbouw?

De deelvragen in fase 1 van het onderzoek:

  • In welke regio’s en op welk type bedrijven komen de Nederlandse dubbeldoelrassen voor?
  • Welke verbanden kunnen er gelegd worden tussen de gebruikte rassen, productieniveau, dierkenmerken en bedrijfskenmerken?

De deelvragen in fase 2 van het onderzoek:

  • Hoe hangen raskeuze en dierkenmerken samen met technische en economische bedrijfsresultaten, en met indicatoren voor biodiversiteit en natuurinclusieve kringlooplandbouw?
  • Welke (unieke) dierkenmerken zijn aanwezig binnen de Nederlands dubbeldoel runderrassen en wat is de waarde van deze rassen voor natuurinclusieve en circulaire bedrijfssystemen?

Onderzoeksopzet

In de eerste fase van het onderzoek wordt gekeken waar in Nederland en op welk type bedrijven de Nederlandse dubbeldoelrassen voorkomen. Hiervoor worden bestaande gegevens uit verschillende nationale databases geanalyseerd.

In de tweede fase van het onderzoek wordt dieper ingegaan op de onderliggende verbanden tussen kenmerken en prestaties van de koeien (bijv. productie en gezondheid), de bedrijfsvoering en bedrijfskarakteristieken (bijv. veebezetting en grondsoort) en bedrijfsdoelen gericht op de biodiversiteit, circulariteit en omgeving. Diergezondheidsaspecten, zoals veeartskosten, uitval, klauw- en uiergezondheid worden vergeleken met productieniveau en efficiëntie van de bedrijfsvoering.

 

Financiering

Het project is een Publiek-Private Samenwerking (PPS-project) en grotendeels gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Stichting Zeldzame Huisdierrassen is de aanvrager en penvoerder van het project, samen met de rasorganisaties en erkende stamboeken van de Nederlandse dubbeldoelrassen dragen zij, allen als projectpartners, ook financieel bij aan het project.