Aanmeldformulier

Wilt u meewerken aan dit onderzoek en met ons het fokdoel verkennen voor natuurinclusieve kringlooplandbouw? Voor het verzamelen, analyseren en vergelijken van bedrijfsgegevens, verdienmodellen, biodiversiteitsindicatoren, dierkenmerken, ras en prestaties zijn wij op zoek naar melkveehouders die gericht zijn op natuurinclusieve veehouderij. Wij hopen veehouders te enthousiasmeren om ervaringen en gegevens te delen en mee te denken over fokdoelen en passende runderrassen voor een natuurinclusieve toekomst.